Role

Každý člen musí mít v projektu přiřazenou roli, která vyjadřuje, jaká oprávnění v daném projektu má. Role se nastavují v sekci Role, které se nachází v levém menu administrace.

Novou roli přidáme pomocí tlačítka Přidat roli. Napíšeme její název a vybereme, jaká oprávnění tato role bude mít. Na výběr jsou oprávnění: přidávat tikety (umožňuje zakládat nové tikety, ale ne tikety editovat), spravovat tikety (umožňuje tikety zakládat i editovat), správce projektu (umožňuje spravovat projekt). Po uložení se role zobrazí na levé straně obrazovky, kde je výčet všech existujících rolí včetně možnosti roli smazat . Editace rolí je možná na pravé straně obrazovky.