Uživatelé a skupiny

Administrátor vidí v horní liště vedle Úkolů pole Administrace, které nabízí jiné levé menu, než které nabízí pole Úkoly. V levém menu Administrace jsou sekce sloužící pro správu a nastavení EDY. Jako první se zobrazují Uživatelé a Skupiny uživatelů.

Uživatelé

V levé části obrazovky se zobrazuje seznam všech uživatelů, kteří mají do EDY přístup. Je u nich uvedeno jméno, příjmení, e-mail a možnost uživatele zneaktivnit . (Zneaktivněný uživatel již nemá přístup do EDY, ale jeho jméno zůstává u záznamů, které vytvořil. Pokud z Edy chceme uživatelovo jméno zcela odstranit, zobrazíme si zneaktivněné uživatele – popelnice vlevo dole – a klikneme na žlutou popelnici u daného uživatele znovu, čímž ho anonymizujeme. V záznamech se místo jeho jména bude zobrazovat “Smazaný uživatel”.)

Nový uživatel

Pomocí tlačítka lze přidat nového uživatele. Stačí zadat jeho e-mail, jméno a příjmení a dát Uložit. Je možné rovnou nastavit i Oprávnění pro přidávání dalších uživatelů, přidávání/odebírání rolí a správu projektů (tj. kompletní administraci všech projektů). Jakmile je uživatel uložený, zobrazí se v seznamu mezi ostatními uživateli.

Uživatel

Kliknutím na uživatele se v pravé části obrazovky zobrazí detaily jeho nastavení – záložky Obecné, Projekty a Skupiny uživatelů:

V záložce Obecné se nachází uživatelova ikona a ty samé údaje, které se zadávají při přidání uživatele do EDY. Kromě e-mailu (který je svázán s registrací uživatele) je zde možné všechny údaje a oprávnění měnit

Přes záložku Projekty lze uživatele přidat do/ odebrat z  jednotlivých projektů a nastavit mu roli, kterou v nich má mít (může jich mít i více). Přes tlačítko Předat tikety je možné všechny tikety uživatele v daném projektu přesunout na jednoho nebo více uživatelů.

Přes záložku Skupiny uživatelů lze uživatele přidat do / odebrat ze skupin uživatelů.

Skupiny uživatelů

V levé části obrazovky se zobrazuje seznam všech skupin, které jsou v Edovi vytvořené. Kliknutím na konkrétní skupinu se v pravé části obrazovky zobrazí detaily – tedy název a její uživatelé. Obojí je možné editovat.

Novou skupinu lze založit přes ikonu , existující skupinu smazat přes .