Tipy pro ovládání

Pro efektivní práci s EDOU je dobré porozumět i dalším funkcím, které tento systém nabízí. Tato kapitola proto obsahuje různé tipy, které uživateli pomohou EDU ovládnout a naplno využít.

Přišpendlení tiketu

V seznamu tiketů (a také nad tiketem vpravo) se nachází ikona špendlíku , která slouží k přišpendlení tiketu. Přišpendlený tiket () se zobrazuje v horní části seznamu tiketů a uživatel jej tak má neustále na očích. De/aktivovat tuto funkci lze pouhým kliknutím.

Historie tiketu

O většině změn, které v tiketu nastanou, chodí upozornění (e-mailové a v Edovi). V samotném tiketu však ne všechny změny zůstávají viditelné. Komentáře se sice zobrazují všechny (a postupně se řetězí), ale co se týče ostatních údajů, ty se v hlavičce tiketu zobrazují vždy jen aktuální (tj. poslední zadané). Někdy se však můžeme chtít podívat, kdy nastala určitá změna, kdo ji způsobil nebo jak se tiket v čase vyvíjel. K tomu slouží tlačítko , které se nachází pod tiketem vpravo. Pokud toto tlačítko posuneme – zaktivujeme – zobrazí se veškeré změny, které v tiketu proběhly, a to včetně času provedení a uživatele. Tyto změny jsou na rozdíl od komentářů podbarveny šedou barvou.

Zobrazení tiketu bez historie změn.

Zobrazení tiketu včetně všech změn.

Kopírování tiketu

EDA nabízí možnost zkopírovat tiket – tedy rychle vytvořit nový tiket, který se předvyplní podle původního tiketu. Slouží k tomu ikona Kopírovat tiket, která se nachází vždy nad tiketem vpravo. (Ikona může být schovaná v nabídce Další .) Kliknutím na tuto ikonu se tedy vytvoří nový tiket, v němž jsou vyplněna všechna pole přesně podle původního tiketu. Tiket můžeme upravit podle aktuální potřeby, zcela dole vybrat, zda chceme zkopírovat i veškeré komentáře či přílohy, a dát Uložit. Oba tikety jsou provázány vazbou duplikace, která se zobrazí v části Související úkoly.

Tisk tiketu

Jakýkoliv tiket je možné si vytisknout. Slouží k tomu ikona Vytisknout tiket, která se nachází nad tiketem zcela vpravo.

Připomenutí tiketu

U tiketu si lze nastavit zaslání e-mailového upozornění. Slouží k tomu ikona Přidat upomínku, která se nachází nad tiketem zcela vpravo. U nové upomínky je potřeba nastavit datum odeslání a je možné zadat i její text. Upomínku není možné editovat, ale lze jich k jednomu tiketu založit více.

Rozlišené priority

Pro lepší přehlednost (abychom rychle poznali, které úkoly už opravdu “hoří”) jsou tikety na levé straně obrazovky EDY graficky rozlišené v závislosti na nastavené prioritě. Tiket s nízkou prioritou má nevýrazný šedý text, vysoká priorita má text tučný a nejvyšší priorita má text tučný a ještě je podbarvena červeně.

Zobrazení ikon

V závislosti na rozlišení obrazovky a podle toho, kde se nachází “středová” svislá čára, se může v Edovi měnit počet zobrazovaných informací (sloupců, ikon apod.). Rozdíl v zobrazení tiketů (levé i pravé strany obrazovky) způsobený posunutím středové čáry např. zde:

E-mailové upozornění

E-mailové upozornění z EDY přijde vždy (pokud si to nenastavím jinak), když dojde ke změně v tiketu, který sleduji (a to včetně založení nového tiketu, který je přiřazen mně.) Upozornění nechodí o změnách, které provedu já sám.

Vizuálně je e-mail z EDY rozdělen na dvě části. Text nad čárou obsahuje právě provedenou změnu / právě přidaný komentář (včetně informace o počtu přidaných příloh). Text pod čárou jsou základní informace o tiketu včetně jeho popisu.

Komentář přímo z e-mailu

Pokud odpovím na e-mailové upozornění z EDY (na adresu edasystem@eurosat.cz), pak se odpověď uloží jako komentář i přímo do tiketu. Při odpovědi je ideální smazat text, na který odpovídám, aby se do tiketu zbytečně nepropisoval balast.

Odkaz na tiket a jeho otevření

Řetězec textu, který může odpovídat kódu tiketu (např. PROMO-3), se automaticky stane odkazem na tento tiket. Děje se tak jak v komentáři, tak v  popisu tiketu či v chatu.

Tiket lze otevřít v novém okně pomocí prostředního tlačítka myši (v seznamu tiketů, kanbanu, nástěnce, souvisejících tiketech i v chatu).

Možnost měnit si pořadí sloupců v seznamu tiketů

V levé části obrazovky stačí v malé liště nad seznamem kliknout na ikonu zámku a přesunout si sloupce dle potřeby. Uložení proběhne opět kliknutím na ikonu zámku.