Editace tiketu

Tiket by měl odrážet aktuální stav úkolu – měl by poskytovat aktuální informace. Z tohoto důvodu je potřeba, aby uživatelé uměli jednak přidat do tiketu komentář a jednak v tiketu změnit např. status, prioritu, přiřazeného uživatele apod.

Vložení komentáře

Na pravé straně obrazovky mám otevřený tiket, k němuž chci přidat komentář. Kliknu na tlačítko , které se nachází vlevo pod tiketem. Napíšu komentář a dám Uložit. Uložený komentář se ihned zobrazí pod tiketem.

Uložený komentář je následně možné editovat, a to pomocí ikony Editace, která se nachází na pravé straně komentáře. Pokud změnu uložím, přijde všem sledujícím upozornění o této změně.

Ke komentáři je také možno přidat přílohu. Ta se pak zobrazuje jak u daného komentáře, tak v části Přílohy.

Pomocí ikon u komentáře vpravo lze komentář (vč. přílohy, která se ke komentáři vztahuje) označit jako soukromý nebo jako archivovaný:

Jako soukromý můžu označit pouze svůj komentář, když jej vytvářím nebo edituji. Vidím ho pouze já, nikomu o něm nechodí upozornění. Soukromý komentář je označen ikonkou zámku. (Soukromý komentář nelze odeslat zákazníkovi, pokud je v projektu nastaven helpdesk.)

Pokud je v tiketu více verzí dokumentace/zadání, lze neaktuální komentáře archivovat , a tedy skrýt v běžném zobrazení tiketu. Opětovné zobrazení je pak možné pomocí tlačítka Zobrazit vše – v tiketu vpravo dole.

TIP 1: Pod polem Komentáře lze zakliknout, zda se komentáře budou řadit od nejnovějších. Zároveň lze nastavit, kolik komentářů se na stránce zobrazí. Podle nastavení v jednom tiketu se zobrazení komentářů uloží i pro ostatní tikety.

TIP 2: Pokud rozepíšu komentář a odejdu z tiketu, objeví se rozepsaný komentář znovu, jakmile se do tiketu vrátím a chci komentář napsat.

TIP 3: Když k tiketu přidám komentář, EDA mě automaticky přidá do sledování daného tiketu.

TIP 4: K již existujícímu komentáři lze přidat odpověď, a to pomocí ikony Přidat komentář, která se nachází v komentáři vpravo. Vytvoří se nový komentář, u něhož je viditelný odkaz na původní komentář.

TIP 5: Pomocí komentářů lze jednoduše rozdělovat tikety. Pokud tiket začne obsahovat údaje, které by bylo lepší mít v samostatném tiketu, stačí u daného komentáře vpravo kliknout na tlačítko Vytvořit tiket a z daného komentáře vytvořit nový tiket. (Pokud je tiket součástí helpdesku, je možné, aby nový tiket byl opět veřejný. Stačí v nově vznikajícím tiketu dole zaškrtnou pole Kopie bude veřejná.)

Aktualizace tiketu

Každý tiket lze aktualizovat / upravit přes ikonu Editace úkolu , která se nachází nad tiketem vpravo nahoře. Tato ikona otevře tiket tak, že můžeme editovat všechna pole obdobně, jako tomu je při zakládání nového tiketu. Je tedy možné změnit status, prioritu atd. viz kapitola Vytvoření tiketu. (Pokud provedeme změn více, zašle se jen jedno souhrnné upozornění.)

Některé změny je možné provést i přímo v hlavičce tiketu, aniž by se muselo jít přes ikonu Editace úkolu. Můžeme tak rychle změnit přiřazeného uživatele / skupinu, vložit Přílohu, editovat Popis tiketu a nebo pouhým kliknutím změnit ta pole, která vypadají jako odkaz.

TIP: Pokud je nastaveno datum Uzavřít do, lze jej přímo z hlavičky rychle posunout pomocí ikony přesýpacích hodin o týden, dva týdny, atd.

Strávený čas

Do již vytvořeného tiketu je možné přidávat časové záznamy o tom, jak dlouho jsme na úkolu pracovali. Je tak možné učinit přes odkaz, který se nachází v hlavičce tiketu a nebo pomocí ikony Přidat čas, která se nachází nad tiketem vpravo. Po kliknutí na ikonu přidání času stačí zadat čas strávený na úkolu v hodinách a / nebo minutách, komentář (pokud chceme) a dát Uložit.

Kliknutím na odkaz v hlavičce se také otevře přehled, kde vidíme jednotlivé uložené záznamy.

TIP: Strávený čas je možné zadat i při přidávání komentáře k tiketu (komentář u času se zde sám vyplní, že je spjat s komentářem tiketu).

Související úkoly

Pokud spolu nějaké dva tikety souvisí, můžeme mezi nimi nastavit vzájemnou vazbu. Toto propojení lze provést pouze v hlavičce tiketu kliknutím na Související úkoly. Vybereme typ vazby, zadáme číslo souvisejícího tiketu a dáme Odeslat. Vazba se ihned uloží a vypadá např. takto:

Související tiket je možné díky odkazu rychle otevřít. Vazbu lze také kdykoliv zrušit kliknutím na ikonu vpravo.

Sledování

Sledovat tiket znamená dostávat upozornění o změnách, které v tiketu probíhají. Do sledujících je vždy automaticky zařazen tvůrce tiketu a také všichni, kterým je tiket přiřazen (viz obrázek níže). Při i po vytvoření tiketu je však možné do Sledování přidávat i další uživatele, kteří jsou členy projektu a u nichž chceme, aby tiket sledovali. Přidat někoho do sledování lze v hlavičce tiketu přes ikonu hvězdy .

Odebrat ze sledování tiketu mohu pouze sám sebe nebo skupinu, jejímž jsem členem. Lze tak učinit najetím myši na uživatele ve Sledování (viz obrázek níže) a odebráním se kliknutím na křížek.

Druhou možností, jak se rychle odebrat ze sledování tiketu (a obdobně se k němu i přidat), je kliknutím na hvězdu nad tiketem vpravo nahoře. Pokud je hvězda prázdná, tiket nesleduji. Pokud je hvězda žlutá, tiket sleduji. Změnu provedu pouhým kliknutím.

Tiket nesleduji
Tiket sleduji

TIP: Pokud je tiket součástí helpdesku, je možné pomocí ikony přidat do sledujících i e-mail zákazníka (e-mailová adresa musí být v povolených e-mailech projektu).

Nad tiketem vpravo se kromě tužky pro editaci úkolu, hvězdy pro rychlou změnu sledování a ikony pro přidání stráveného času nachází také ikona pro přidání tagu (zbývající ikony viz kapitola Tipy pro ovládání).

Tag

Tag neboli štítek slouží k označení tiketu. Každý uživatel může vytvořit libovolné tagy, díky nimž lze následně tikety třídit a seskupovat (filtrovat). Využití závisí čistě na fantazii a potřebě uživatelů.

Přidat tag k tiketu lze jednoduše – kliknutím na ikonu pro přidání tagu , která se nachází nad tiketem vpravo. Pak stačí napsat název tagu, vybrat z palety barvu a Uložit. Tento tag se v daném projektu uloží a příště je možné jej přidat k dalšímu tiketu znovu – jen zadáním prvních tří písmen názvu.

PŘÍKLAD: Zobrazení tagů “Zakázka” a “Zákazník CZ” v tiketu: