Složky projektů

Další sekcí, která se nachází v levém menu administrace a slouží ke správě EDY, jsou Složky projektů.

Složky slouží k seskupování projektů – jejich strukturovanějšímu zobrazení. Při rozkliknutí pole Všechny projekty se uživateli zobrazí veškeré projekty, jejichž je členem nebo které má oprávnění spravovat. Pokud je nějaký projekt zařazený do složky, již se nezobrazuje samostatně mezi ostatními projekty, ale je vnořen do složky. Složku poznáme podle toho, že se u ní vpravo zobrazuje šipka. Kliknutím na složku se otevře seznam všech projektů, které jsou do složky zařazeny. Porovnání zobrazení projektů bez složky / se složkou viz obrázek:

Projekty bez použití složek.
Některé projekty zařazeny do složky.

Novou složku lze vytvořit pomocí ikony Přidat složku. Stačí napsat její název a uložit. (Pokud chceme vytvořit víceúrovňovou strukturu složek, je možné nastavit nadřazenou složku.)

Seznam všech složek včetně možnosti smazání se zobrazuje na levé straně obrazovky. Na pravé straně obrazovky lze jednotlivé složky editovat.

Zařazení projektu do již existující složky se následně provede přes sekci Projekty (viz kapitola Projekty).