Zákazníci

V případě, že chceme v Edovi monitorovat čas, který jsme věnovali jednotlivým zákazníkům, může administrátor v sekci Zákazníci jednotlivé zákazníky přednastavit.

Přidání zákazníka se provede kliknutím na ikonu Přidat zákazníka , napsáním jeho jména a uložením.

Jakmile je zákazník uložen, zobrazí se v pravé části obrazovky záložka Statistika, ve které je zaznamenáno, kolik tiketů bylo pro daného zákazníka otevřeno a jaký na nich byl celkový strávený čas. (Tyto údaje musí být v tiketech samozřejmě už uloženy. Zákazníka lze přidat do tiketu “ručně” editací či může být nastaveno jeho automatické přiřazení v rámci helpdesku – v povolených emailech.)